Dalyko dėstytojas: doc.dr. Rūta Bendinskaitė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc.dr. Rūta Bendinskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: m.