Dalyko dėstytojas: doc. dr. Erinija Pranckevičienė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Erinija Pranckevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.