Dalyko dėstytojai: Dr. Dovilė Karčiauskaitė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Dr. Dovilė Karčiauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų