Dalyko dėstytojai: doc. dr. Ž. Visockienė, doc. dr. V. Urbanavičius, asist. dr. Agnė Abraitienė, asist. A. Galkinė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Ž. Visockienė, dos. dr. V. Urbanavičius, asist. dr. A. Abraitienė, asist. A. GalkinėE. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: