Dalyko dėstytojas: doc. dr. Sigita Glaveckaitė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Sigita Glavekaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.E.mokymo (si) ištekliaus kalba: anglų