Dalyko dėstytojas: doc. dr. Marija Jakubauskienė
Dalyko lygis: antra pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Marija Jakubauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.