Dalyko dėstytojas: lekt. Giedrius Romeika
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Giedrius Romeika
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.