Dalyko dėstytojas: prof. Gintautas Brimas
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. Gintautas Brimas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: 2017 m.E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų