Dalyko dėstytojas: lekt. Violeta Bartuškienė
Dalyko lygis: vientisosios  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  Violeta Bartuškienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų