Dalyko dėstytojas: asist.Beata Aleksiūnienė, lekt. Violeta Bartuškienė
Dalyko lygis: vientisosios  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Beata Aleksiūnienė, lekt. Violeta Bartuškienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: