Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Vytautas Usonis,
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Vytautas Usonis,
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų