Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Vytautas Usonis, doc. Virginija Žilinskaitė, doc. Kęstutis Trainavičius
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Vytautas Usonis, doc. Virginija Žilinskaitė, doc. Kęstutis Trainavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų