Dalyko dėstytojas: Dr. Jūratė Radavičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Dr. Jūratė Radavičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.