Dalyko dėstytojai: prof. dr. Gintautas Garšva, Paulius Danėnas
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Gintautas Garšva
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: 2011 m.