Dalyko dėstytojas: doc. dr. Audronė Jakaitienė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Audronė Jakaitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.