Dalyko dėstytojas: doc. dr. Marija Jakubauskienė
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Marija Jakubauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.