Dalyko dėstytojas: prof. Marius Miglinas, m. dr. Laurynas Rimševičius
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.