Dalyko dėstytojas: dr. Svetlana Lenickienė, asist. Raimundas Venskaitis
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: 3 semestras
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Raimundas Venskaitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: