Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Loreta Cimbalistienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: