Dalyko dėstytojai: lekt. Teresė Palšytė, Dainė Janonienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Teresė Palšytė, Dainė Janonienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.