Dalyko dėstytojai: Raimundas Venskaitis
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Raimundas Venskaitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.