Dalyko dėstytojai: Arvydas Laurinavičius
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Arvydas Laurinavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.