Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Jolanta Dadonienė, doc. dr. Alma Molytė, doc. dr. Erinija Pranckevičienė, dr. Agnė Skučaitė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Alma Molytė,  dr. Agnė Skučaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2017 m.