Dalyko dėstytojas:  Prof. dr. (HP) Saulius Vosylius,  Doc. dr. Audrius Andrijauskas, doc. dr. Eglė Kontrimavičiūtė, doc. dr. Darius Činčikas, doc. dr. Mindaugas Šerpytis,  lekt. dr. Saulė Švedienė, lekt. dr. Ieva Norkienė, lekt. dr. Andrius Klimašauskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras:pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof . dr. Jūratė Šipylaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: