Dalyko dėstytojas:  Prof. dr. (HP) Saulius Vosylius,  Doc. dr. Audrius Andrijauskas, doc. dr. Darius Činčikas, doc. dr. Mindaugas Šerpytis,  lekt. dr. Ieva Norkienė, lekt. dr. Andrius Klimašauskas, lekt. Robertas Badaras, asist. Alfredas Vaitkus, asist. Ernestas Gaižauskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras:pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:  prof . dr. Jūratė Šipylaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: