Dalyko dėstytojai: prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas, doc. dr. Jūratė Dementavičienė, lekt. dr. Simona Rūta Letautienė, asist. Darius Palionis, doc. dr. Nomeda Rima Valevičienė
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.