Dalyko dėstytojas: dr. Jūratė Radavičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Jūratė Radavičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014-09