Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Algirdas Venalis, prof. dr. (HP) Vidmantas Alekna
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Algirdas Venalis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: