Dalyko dėstytojai: doc. dr. Vygandas Rutkūnas, asist. Vytenis Almonaitis
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vygandas Rutkūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: 2011 m.