logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Kęstutis Strupas, prof. dr. (HP) Virgilijus Beiša, doc. dr. (HP) Gintautas Brimas, doc. dr. Gintaras Simutis, doc. dr. Audrius Šileikis, doc. dr. Paulius Žeromskas, doc. dr. Eligijus Poškus
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. habil. dr. Kęstutis Strupas, prof. dr. (HP) Virgilijus Beiša, doc. dr. (HP) Gintautas Brimas, doc. dr. Gintaras Simutis, doc. dr. Audrius Šileikis, doc. dr. Paulius Žeromskas, lekt. dr. Vytautas Lipnickas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2008 m. Atnaujinimo data: