logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0034-04.
Dalyko dėstytojas: prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas, asist. Darius Palionis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2008 m. Atnaujinimo data: