Dalyko dėstytojai: Agnė Skučaitė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Agnė Skučaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: