Dalyko dėstytojas: dr. Rūta Kananavičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Rūta Kananavičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių