Dalyko dėstytojas: Asta Stapulionytė
Dalyko lygis: II pakopaSemestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Asta Stapulionytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų