Dalyko dėstytojas: dr. Virginijus Šikšnys
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  dr. Virginijus Šikšnys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: 
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių