Dalyko dėstytojas: doc. dr. Donatas Pilinkus
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Donatas Pilinkus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. testas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012-03-26 m.