Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gabija Bankauskaitė Sereikienė
Dalyko lygis:  Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Gabija Bankauskaitė Sereikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02