Dalyko dėstytojas: dr. Robertas Kudirka
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Robertas Kudirka
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: