logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2006-05-18, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-430/BPD-199/ParS-12500-602).
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Arvydas Markuckas
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Arvydas Markuckas, dr. Danutė Labeikytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2008 m. Atnaujinimo data: 2011 m.