Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Ksenija Čunichina
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Ksenija Čunichina
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: