Dalyko dėstytojas: dr. Dalia Čiupailaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Dalia Čiupailaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: