Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Kairys, asist. Olga Zamalijeva
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Antanas Kairys, asist. Olga Zamalijeva
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: 
BUS