Dalyko dėstytojas: dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:
BUS