Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Mindaugas Stoškus, (koordinuojantis prof. V. Radžvilas)
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Mindaugas Stoškus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: