Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lina Šumskaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lina Šumskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: