Dalyko dėstytojas: lekt. Inga Gaižauskaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Inga Gaižauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 201 m. Atnaujinimo data: