Dalyko dėstytojas: doc. dr. Dalia Nasvytienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Dalia Nasvytienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: