Dalyko dėstytojas: doc. dr. Dalia Nasvytienė, lekt. L. Rakickienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Dalia Nasvytienė, lekt. L. Rakickienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: