Dalyko dėstytojas: lekt. Inga Gaižauskaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  lekt. Inga Gaižauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: