Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rasa Barkauskienė
Dalyko lygis: antrojipakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rasa Barkauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: